Facebook Twitter
slider Impórtanos a TUA FORMACIÓN
slider preocúpanos o teu
slider Primeira Academia Náutica de Recreo no Morrazo

Solicita maís información !

Poñerémonos en contacto contigo para aclararche
calquera dúbida sobre os nosos Cursos.

Oferta formativa

Consulta os nosos cursos

Acceso

FEDER

Formacion Ocupacional

O Centro de Estudos Cangas é centro colaborador da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, censado co número 36H00813 para a impartición de Formación Ocupacional: Plan A.F.D. e F.S.E. con diferentes especialidades formativas homologadas.

 

Que son os cursos A.F.D.?

Son cursos de Formación Ocupacional cofinanciados pola Consellería de Traballo e Benestar e polo Fondo Social Europeo. Están dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas e inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego.

 

06//06/2014

 

O Centro de Estudos Cangas foi considerado beneficiario dunha subvención da Consellería de Traballo para a impartición do curso CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS

 

Requisitos mínimos de acceso do alumno:

 

Nivel académico: C.O.U., Bacharelato, FP2, Ciclo Superior ou estudos similares que permitan acceder a certificados de NIVEL 3.

Nivel profesional ou técnico: Celga 3 ou equivalentes.

 

Planificación temporal:

 

Duración: 558 horas. - Data inicio: 14/07/2014 - Data fin: 25/11/2014

Horario: de 8:30 h. a 14:30 h.

Módulo
Denominación
Horas
1
MF1788_3 Planificación e iniciativa emprendedora en pequenos negocios ou microempresas.
120
2
MF1789_3 Dirección da actividade empresarial de pequenos negocios ou microempresas.
90
3
MF1790_3 Comercialización de productos e servizos en pequenos negocios ou microempresas.
90
4
MF1791_3 Xestión administrativa e económico-financeira de pequenos negocios ou microempresas.
120
5
MF1792_2 Xestión de prevención de riscos laborais en pequenos negocios.
60
6
MP0385 Prácticas profesionais non laborais.
40
7
Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral.
20
8 Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero. 10
9 Formación para a igualdade 8
 
Totais:
558

 

CURSO A.F.D. 2014

 

ADGD0210 - CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS

Nº 2014/1156 - 558 horas. Inicio: 14/07/2014 - Fin: 25/11/2014

 

Programa do curso Certificado Módulo