Facebook Twitter
slider Impórtanos a TUA FORMACIÓN
slider preocúpanos o teu
slider Primeira Academia Náutica de Recreo no Morrazo

Solicita maís información !

Poñerémonos en contacto contigo para aclararche
calquera dúbida sobre os nosos Cursos.

Oferta formativa

Consulta os nosos cursos

Acceso

FEDER

Politica de calidade

O CENTRO DE ESTUDOS CANGAS, S.L. é consciente da necesidade de mellorar dunha maneira constante e continuada para ser capaz de adaptarse ás cada vez máis esixentes condicións dos seus alumnos e do mercado.

 

Os obxectivos e decisións en relación coa calidade están íntimamente ligadas e forman parte da política da empresa que quedan reflectidas na nosa política de calidade que presenta as seguintes bases:

 

  • A satisfacción total de todos os nosos alumnos, obtendo sempre a máxima calidade en todas as accións formativas que o CENTRO DE ESTUDOS CANGAS, S.L. desenvolve.
  • Implicar, motivar e comprometer ao persoal co obxecto de buscar a súa participación na xestión, desenvolvemento e aplicación do sistema de calidade.
  • Promover e fomentar accións formativas entre o noso persoal, que nos permitirán dispor sempre de persoal altamente cualificado nas novidades do mercado.
  • Estudar e coñecer as necesidades dos nosos alumnos actuais e futuros para poder achegarnos ás súas necesidades e poder ofrecerlles uns servizos de máis calidade.<
  • Establecer lazos de complementariedade e entendemento entre os centros de formación.
  • Detectar as necesidades de infraestructuras necesarias para poder axeitarnos ás demandas da sociedade.
  • Adiantarnos ao mercado para chegar antes que a nosa competencia ao futuro da formación.
  • A calidade que se obtén, representará sempre unha vantaxe estratéxica fronte a nosa competencia.
  • Conseguir que a empresa sexa economicamente estable e rendible.

 

Para lograr este obxectivo, a Xerencia asumiu o desenvolvemento e implantación dun sistema de Xestión da Calidade segundo a Norma UNE-EN-ISO 9001-2008 e comprométese a proporcionar todos os recursos necesarios.